Akce a aktivity

V okolí penzion Regio

Tradiční Martinský hody

9. až 11. 11. 2019 | Akce

V pátek ve 20:00 h Rozmarýnová beseda u cimbálu s CM- v DK Kyjov. V sobotu ve 14:00 h Průvod od „zámečku“ k radnici, pak pro stárky a věnec; ve 20:00 h Taneční zábava s DH a CM – v DK. V neděli v 10:30 h Hodová mše svatá ve farním kostele; ve 14:00 h Průvod z Nětčic od „Jančů“; před radnicí „mlácení káčera“, po ukončení mlácení káčera 17:00-21:00 Taneční zábava s DH – v DK.